Home
Portofoliu
Ce facem
Alegerea terenului
Ridicare topografica
Tema de proiectare
Certificat de urbanism
Studiu geotehnic
Urbanism
Arhitectura
Rezistenta
Instalatii
Design
Autorizatie de construire
Urmarirea executiei
Si altele
Colaboratori
Util
Contact
 

 

Autorizatie de construire - documentatie tehnica

Documentatia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii se elaborează de proiectanti autorizati, persoane fizice sau juridice,după vizarea spre neschimbare, se dezvoltă în proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordantă cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor, acordurilor, punctului de vedere al autoritătii pentru protectia mediului competente, precum si, după caz, al actului administrativ al acesteia, cerute prin certificatul de urbanism.

Documentatia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii se întocmeste pentru:
- autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C.
- autorizarea executării lucrărilor de desfiintare - D.T.A.D.
- autorizarea lucrarilor de organizarea executiei - D.T.O.E.

Continutul-cadru al documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii cuprinde opisul pieselor scrise si desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.

Autorizatia de constructie are o valabilitate limitata. Inceperea executiei lucrarilor trebuie sa se realizeze in maxim 1 an de la eliberarea autorizatiei, dar cu posibilitatea de prelungire cu inca 1 an. Durata de valabilitatea a autorizatiei este cea mentionata in autorizatie si este valabila de la data anuntarii inceperii executiei lucrarilor.

Este obligatorie anuntarea inceperii executiei lucrarilor de constructie (precum si finalizarea lucrarilor) la primarie si la Inspectoratul de Stat pentru Constructii. In caz contrar se considera inceperea executiei lucrarilor data eliberarii autorizatiei de construire.

Executia lucrarilor trebuie sa respecte documentatia si  informatiile prezentate in vederea autorizarii. Orice modificare pe parcursul executiei este obligatoriu sa fie prezentata la primarie in vederea completarii si reautorizatii lucrarilor de constructie.